Eriks­son om­vald som Rf-ord­fö­ran­de

Hallands Nyheter - - Sporten -

ALLÄMNT: Björn Eriks­son får fort­satt för­tro­en­de som ord­fö­ran­de i Rik­sid­rotts­för­bun­det. Eriks­son om­val­des när Rik­sid­rotts­mö­tet i Karl­stad av­slu­ta­des på sön­da­gen.

71-åring­en er­sat­te Ka­rin Matts­son Weij­ber för två år se­dan och kom då när­mast från ord­fö­ran­de­pos­ten i Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det. Han har ti­di­ga­re bland an­nat va­rit chef för Tull­ver­ket och Kust­be­vak­ning­en, rikspo­lis­chef, bud­get­chef på fi­nans­de­par­te­men­tet, lands­höv­ding i Ös­ter­göt­land och re­ge­ring­ens sam­ord­na­re mot id­rotts­re­la­te­rat våld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.