Li­ver­pool till Cl-kval – Ar­se­nal mis­sar

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Ner­vöst i 45 mi­nu­ter. Se­dan kör­de Li­ver­pool över ned­flytt­nings­kla­ra Midd­les­brough (3–0) och tog den fjär­de och sista Cham­pi­ons Le­a­gue-plat­sen i Pre­mi­er Le­a­gue. Ar­se­nals svit i tur­ne­ring­en stan­na­de där­med på 20 år.

Ar­se­nal gjor­de sitt. Sam­ti­digt på An­fi­eld spred sig oron. Trots spel­do­mi­nans för hem­ma­la­get ska­pa­de Midd­les­brough en straff­si­tu­a­tion och en och an­nan far­lig­het.

Men på tillägg­s­tid kom det för­lö­san­de Li­ver­pool-må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.