Re­kord­för­lust för Je­re­b­kos Cel­tic

Hallands Nyheter - - Sporten -

BASKET: Fyra po­äng på 16 mi­nu­ters spel­tid lå­ter kanske in­te som nå­gon ka­ta­strof för Jonas Je­re­b­ko i en se­mi­fi­nal­match i Nba-bas­ke­ten. Spe­ci­ellt in­te ef­tersom det var förs­ta gång­en en svensk spelade just se­mi­fi­nal i NBA.

Ka­ta­strof var där­e­mot slut­re­sul­ta­tet för Je­re­b­ko och al­la Cel­tic-fans. Re­ge­ran­de mäs­tar­na Cle­ve­land kör­de över Boston-la­get med re­kord­sto­ra 130-86, den störs­ta för­lus­ten för ett första­ran­kat lag i Nba-slut­spe­lets histo­ria, en­ligt Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.