För­svars­tar­ka Lil­la Träslöv vann mot Håff

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Bå­de hem­ma­la­get Håff och Lil­la Träslöv var skick­li­ga på att ut­nytt­ja si­na in­kast, men Träslöv vann när mat­chen slu­ta­de 1–3 (1–2).

– Vi följ­de vår match­plan som vi trä­nat på hela vec­kan, det blev en del kri­gan­de men i and­ra fick vi stör­re ytor fram­åt och det pas­sa­de oss bra, sa Glenn Lars­son, trä­na­re Träslöv.

Ef­ter 20 mi­nu­ter stod det 1–1 när Kristof­fer Kull lyc­ka­des snap­pa upp ett in­kast. Men in­te så långt se­na­re ha­de Träslöv gjort sam­ma sak.

– Vi ha­de fle­ra kvit­te­rings­lä­gen men de var star­ka på fas­ta si­tu­a­tio­ner, sa Stig Kris­tens­son, trä­na­re i Håff.

Bild: EUGENE HOSHIKO

BESLÖJAD. Kon­stå­ka­ren Za­h­ra La­ri, Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, täv­lar i slö­ja un­der Asi­a­tis­ka vin­ter­spe­len ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.