Staf­singe lyc­ka­des in­te spräc­ka nol­lan

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3 SYDVÄSTRA: Det blev en jämn match, i en li­ka jämn se­rie. Men Staf­singe fick se sig be­seg­ra­de av On­sa­la med 3–0(2–0).

– In­led­nings­vis var vi väl­digt bra och ha­de ett an­tal chan­ser, men vi sat­te in­te vå­ra lä­gen, sa Ste­fan Hul­tén, trä­na­re Staf­singe.

Staf­singe öpp­na­de mat­chen med ett fri­lä­ge och det ha­de va­rit vik­tigt för dem att ta led­ning­en där. Men det var On­sa­la som led­de ef­ter förs­ta halv­lek.

– Vi ha­de li­ka gär­na kun­nat vin­na, la­gen i se­ri­en är så pass jäm­na. Vi ha­de fle­ra chan­ser men ha­de be­hövt va­ra mer di­stink­ta. Näs­ta vec­ka ska vi få upp själv­för­tro­en­det och job­ba på hårt, sa Ste­fan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.