Alg­blom­ning kan lig­ga bakom als

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I sä­song­ens sista ”Ve­ten­ska­pens värld” un­der­söks om det finns ett sam­band mel­lan ett mil­jö­gift och sjuk­do­mar­na als och alz­hei­mer. Gif­ti­ga alg­blom­ning­ar kan va­ra skad­li­ga­re än ti­di­ga­re känt. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.