Li­te om: Tho­mas Iweborg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 70 år den 22 maj.

* Bor: Grims­hult, någ­ra mil nord­ost om Fal­ken­berg.

* Yr­kes­liv: Te­le­tek­ni­ker med spe­ci­al­kun­ska­per på Te­le­ver­ket samt egen för­ta­ga­re.

* Gör i dag: Pen­sio­när med många pro­jekt, bland an­nat upp­rust­ning­en av går­den.

* Fa­milj: Sam­bon Ma­rie (kal­lar hen­ne sin fru).

* In­tres­sen: Jakt, fis­ke, na­tur, tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.