Li­te om: Anders Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 55 år den 25 maj. * Bor: Hus i Skå­ne. * Fa­milj: Sam­bo och fyra barn. * Gör: Mu­si­ker. * Om att fyl­la 55: ”Man har haft tur som har kla­rat sig så här länge. Yt­ter­li­ga­re ett år som man lyc­kats lu­ra li­e­man­nen. Man ska in­te hål­la på att oroa sig för små skit­sa­ker, ut­an för­sö­ka upp­le­va li­vet mer. Le­va i nu­et. Jag för­sö­ker gö­ra det.” * Så firar jag fö­del­se­da­gen: ”Det blir lugnt. Jag ha­tar att bli upp­vak­tad och bru­kar gå och göm­ma mig på fö­del­se­da­gen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.