NÅ ÖVER 230.000 SEMESTERFIRARE!

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

An­non­se­ra i Som­mar­hal­land och nå fler än 230 000 per­so­ner i Halm­stad, La­holm, Hyl­te, Fal­ken­berg och Var­berg! För­u­tom att bi­la­gan de­las ut till vå­ra pre­nu­me­ran­ter, når den ca 17 500 som­mar­hus­håll och finns till­gäng­lig i 47 000 ex­em­plar för all­män­he­ten på kafé­er, re­stau­rang­er, cam­ping­plat­ser un­der hela som­ma­ren.

VIK­TI­GA DA­TUM:

Ut­giv­nings­da­gar 30/6 och 22/7. Bo­ka se­nast 13/6 och 7/7.

BOKNING:

Pra­ta med din or­di­na­rie säl­ja­re för bokning el­ler kon­tak­ta Ma­rit Bengts­son på tel 010-471 53 23 el­ler mej­la till ma­rit.bengts­son@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.