FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. An­vänds till ski­vor 7. Ställ­de de som kom 8. Råk 9. Grän­sar till Vi­et­nam 11. Tak­täc­kar­gräs 12. Kanske talang 14. He­si­te­ra 16. Tunn rib­ba 17. Väx­er vått 19. Haft nå­got visst 21. Neill 23. Se ner på 25. Loc­kad LODRÄTT: 1. Boll i krys­set 2. Fö­re Tem­po 3. Skyt­tel 4. Ho­na 5. Haft en miss­tan­ke 6. El­van på plan 10. Bru­kar sjuk lä­ka­re 13. Kan man sjunga 15. Hälsa 18. Led i sta­den 20. An­nat för fem­ton 22. Sank mark 24. Är väl får­lik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.