TÄVLING

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Bok­stä­ver­na i bild­krys­sets blå­fär­ga­de ru­tor, läs­ta i num­mer­ord­ning, bil­dar din fyr­siff­ri­ga lös­nings­kod.

Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon:

Ring 0944-114 90 04. Knap­pa in bild­krys­sets num­mer (8753) och därefter din fyr­siff­ri­ga lös­nings­kod. Se­nast sön­dag kl. 24.

Så här sva­rar du via sms:

Skriv: WKS 8753 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WKS 8753 1234. Glöm in­te mel­lansla­gen. Skic­ka till 72790. Se­nast sön­dag kl. 24. Pris per sam­tal och sms: 10 kr. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer. Det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Tekniska pro­blem: sup­port@wordex.se.

1:a pris: tre triss­lot­ter. 2:a pris: två lot­ter. 3:e pris: en lott.

Ål­ders­gräns för lot­ter:18 år. Vinnare pub­li­ce­ras på fre­dag om två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.