Jag fick skat­te­sänk­ning­en

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vil­ka fick den skat­te­sänk­ning­en?” (15/5).

PEN­SION. Jag för­står att du Kerstin in­te kan ha fått 1 000 kro­nor i skat­te­sänk­ning på din pen­sion un­der Al­li­an­sens re­ge­rings­tid, för du var väl in­te pensionär mer än nå­got el­ler någ­ra få år un­der den ti­den.

Jag gick i pen­sion 2007 och un­der Al­li­an­sens re­ge­rings­tid mins­ka­de min pen­sions­skatt med 1 029 kro­nor per må­nad och pen­sio­nen höj­des med 1 054 kro­nor per må­nad.

Allt en­ligt mi­na pen­sions­be­sked från pen­sions­myn­dig­he­ten un­der nämn­da tid.

Jag tror in­te att jag är en­sam om att ha fått skat­te­sänk­ning och för­höjd pen­sion un­der Al­li­ans­re­ge­ring­ens tid.

Ann-ma­rie Ny­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.