En p-ski­va för myc­ket

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Ak­ta er myc­ket no­ga om ni åker till Var­berg och ska par­ke­ra, ni kan åka på p-bö­ter fastän ni an­vän­der p-ski­va som man ska gö­ra.

Jag var i Var­berg för någ­ra vec­kor se­dan och par­ke­ra­de i p-hu­set i/ba­kom net­to, le­ta­de re­da på p-ski­van och ställ­de in den som man ska på hel/halv tim­ma, när vi kom till­ba­ka till bi­len ef­ter cir­ka två tim­mar ha­de vi fått bö­ter på grund av att de på­står att vi an­vän­de två p-ski­vor vil­ket är helt fel. Vis­ser­li­gen var där en myc­ket li­ten ba­ra till hälf­ten syn­lig och in­te in­ställd, lik­väl på­står de att den ock­så gäl­ler och de väg­rar att lyss­na att ba­ra en an­vän­des.

Så pas­sa er myc­ket no­ga om ni mås­te par­ke­ra i Var­berg. De vill nog in­te ha tu­ris­ter i stan.

A-J arg/svi­ken bi­list

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.