Lät­ta på hand­brom­sen om fria buss­re­sor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. In­för fria buss­re­sor för oss Var­bergs­bor som har upp­nått pen­sions­ål­dern, det finns i stort sett i al­la stä­der! Var­för skall in­te vi få det?

Det är myc­ket då­ligt av Var­bergs kom­mun, att in­te kun­na ord­na det­ta.

Det har ju va­rit många in­sän­da­re om det­ta he­ta äm­ne, el­ler hur?

Mer och mer blir det. Så lät­ta nu på hand­brom­sen.

S-A

Bild: MA­RIA GREDESKOG/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.