Spa­ra på vat­ten!!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MIL­JÖ. Spa­ra på vat­ten an­nars blir det vat­ten­brist! Det är onö­digt att spo­la med dricks­vat­ten när vi har 97% salt­vat­ten och 3% söt­vat­ten. (Käl­la: www. wi­ki­pe­dia.se)

För det förs­ta så kos­tar det att re­na. Vatt­net blir än­då smut­sigt när vi går på to­an. Och för det and­ra så kan vatt­net räc­ka till de som in­te har vat­ten.

Vi me­nar att det är onö­digt att spo­la med re­nat vat­ten. Det är bätt­re att spo­la med salt­vat­ten. Då räc­ker vatt­net läng­re! Det kans­ke luk­tar li­te men det är bätt­re för mil­jön. Spa­ra på vat­ten NU! Jo­nat­han Johns­son Lis­sy Ro­sengren

El­la Ca­mitz

Klass 3:2 An­kar­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.