Slu­ta skrä­pa ner runt åter­vin­ning­en

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Det är med sorg jag ser hur åter­vin­nings­sta­tio­nen på Västra gär­det ser ut näs­tan var­je dag när jag går för­bi den. Jag för­står in­te att det skall va­ra så svårt att få i so­por­na i con­tain­rar­na el­ler är folk sååå la­ta

På tv var det ett re­por­tage från ett par åter­vin­nings­sta­tio­ner som stängts på grund av folks oför­stånd och lat­het. Det är väl jät­te­bra med des­sa sta­tio­ner så snäl­la, se till att få i so­por­na så det in­te be­hö­ver se ut så här i fram­ti­den.

Jag und­rar hur en del folk gör hem­ma, släng­er de ski­ten på gol­vet där ock­så och lå­ter and­ra stä­da ef­ter sig?

Bätt­ring så vi får be­hål­la sta­tio­nen. Med vän­lig häls­ning

Tho­mas

SKRÄ­PIGT. Var­för or­kar folk in­te slänga skrä­pet i con­tain­rar­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.