Fak­ta: Ha­rald La­gerstedt

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Ål­der: 48 år (fyl­ler 49 i ok­to­ber). * Fa­milj: Gift med Ca­rin. Två dött­rar, Ma­ja, 16, och Sti­na, 14. * Bor: På gård i Valinge. * Yr­ke: Ut­bil­dad lant­mäs­ta­re. Sål­de kor­na på går­den 2004. * In­tres­sen: Idrott, ord­fö­ran­de i Tof­ta GIF, od­la, djur och natur. * Öv­rigt: Ska åka Va­sa­lop­pet 2018, vil­ket han för öv­rigt har gjort för ett an­tal år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.