NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Gri­me­tons-tor­storp 6:39, Moss­lyc­ke­vä­gen 3, Gri­me­ton.

Säl­ja­re: Siv Ag­ne­ta Ma­ri Ax­els­son och Kurt Olav Ax­els­son. Kö­pa­re: Eve­li­na Gabri­el­le André och Stig Carl Mar­cus Strand­berg. Kö­pe­sum­ma: 1 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 914 000 (2015) kro­nor. Fas­tarp 1:77, Kor­halls­vä­gen 28, Tvåå­ker. Säl­ja­re: An­ni­ka Ma­ria He­le­ne Isaks­son och Mat­ti­as Lennart Isaks­son. Kö­pa­re: An­ni­ka Ma­ria He­le­ne Isaks­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 215 000 (2015) kro­nor.

Björ­käng 1:143, Björk­trast­vä­gen 2, Tvåå­ker (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Kerstin Bir­git­ta Sjö­berg. Kö­pa­re: Klas Fred­rik Sjö­berg. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 499 000 (2015) kro­nor.

Ske­deskam­ma 2:7, Karl Gustav 139, Karl gustav.

Säl­ja­re: Jo­han Da­vid Nils­son och Su­san­ne Jen­nie Eli­sa­beth Nils­son. Kö­pa­re: Jo­han Da­vid Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 564 000 (2015) kro­nor.

År­näs 5:20, Ara­bergs­vä­gen 25, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Lennart Karl-gustav Eng­qvist och Can­cer­fon­den och Hjärt­lung­fon­den och Anders Lars­gö­ran Hi­de­sä­ter och Kerstin Tor­borg Sol­veig Teg­ha­gen och Lä­ka­re ut­an grän­ser. Kö­pa­re: Lin­da Mo­ni­ka Mar­ti­na Ek­dahl. Kö­pe­sum­ma: 3 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 596 000 (2015) kro­nor.

Ro­sen 31, Söd­ra Vägen 26B, Var­berg. Säl­ja­re: Kerstin Pet­ters­sons döds­bo. Kö­pa­re: Lars Michael Thorén. Kö­pe­sum­ma: 4 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 614 000 (2015) kro­nor.

Smör­blom­man 16, Blåkloc­kestigen 6, Var­berg. Säl­ja­re: Be­rit Ei­ra Lin­nea Palá­gyi. Kö­pa­re: Be­rit Ei­ra Lin­nea Pa­la­gy­is döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 789 000 (2015) kro­nor.

Träslövslä­ge 5:17, Häst­sko­vä­gen 14, Träslövslä­ge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Sven Anders Ar­vid Nils­son. Kö­pa­re: Christi­an Ge­org Åkes­son och Ju­lia Ma­til­da Andersson. Kö­pe­sum­ma: 4 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 358 000 (2015) kro­nor.

Valinge 1:3, Valinge By 53, Var­berg. Säl­ja­re: As­ta Ingrid Gul­lan Svensson. Kö­pa­re: Jan Edd Stens­son och Siv Ag­ne­ta Ax­els­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 834 000 (2014) kro­nor.

Häs­ten 2, Ma­gasins­ga­tan 22, Var­berg. Säl­ja­re: An­na-li­sa Bengts­sons döds­bo och Ar­vid Bengts­sons döds­bo. Kö­pa­re: Jo­han To­bi­as Ar­nes­son och Hen­ri­et­ta Lo­vi­sa Bri­ta Ar­nes­son. Kö­pe­sum­ma: 4 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 476 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.