Åta­las för stöld av svet­sar, hund­mat och dam­cy­kel

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Två mer ud­da stöl­der är 15 ki­lo hund­mat och en dam­cy­kel.

Den 32-åri­ge man­nen åta­las för fle­ra märk­li­ga stöl­der, nar­ko­ti­kabrott och brott mot kniv­la­gen.

Det var un­der 2016 som den 32-åri­ge man­nen var i farten i Var­berg. Bland an­nat ska han ha stu­lit två svet­sar och en såg­ma­skin, till ett vär­de av 35 000 kro­nor, från en lac­ke­rings­fir­ma.

Två mer ud­da stöl­der är 15 ki­lo hund­mat och en dam­cy­kel med fast­mon­te­rad barn­stol. Han ska ock­så ha stu­lit två bär­ba­ra da­to­rer i Vim­mer­by.

Man­nen står även åta­lad för att ha bu­rit kniv vid tre oli­ka till­fäl­len, på PS, Ica Kvan­tum och Mc­do­nalds i Var­berg. Dess­utom miss­tänks han för hä­le­ri då han köpt en stu­len vin­kelslip värd 4000 kro­nor.

Man­nen har utö­ver det­ta, er­känt fle­ra ringa nar­ko­ti­kabrott samt nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.