Tim­mar ef­ter brå­ket – två bi­lar ut­brän­da i Fal­ka­gård

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Två bi­lar sat­tes av allt att dö­ma i brand på Fal­ka­gård un­der mån­dags­kväl­len. Strax ef­ter klockan 20 lar­ma­des po­lis och rädd­nings­tjänst till plat­sen. Rädd­nings­tjänst kun­de snabbt släc­ka de brin­nan­de bi­lar­na.

– Det var nog i gre­vens tid som vi lyc­ka­des släc­ka. Det var ba­ra en tids­frå­ga in­nan det ha­de ta­git sig i ga­ra­get, sa­de Lars-gö­ran Bengts­son, ytt­re be­fäl på rädd­nings­tjäns­ten.

Upp­gif­ter­na kring är än­nu knapp­hän­di­ga men po­li­sen ut­går i från att bran­den är an­lagd. Om hän­del­sen är kopp­lad till det ti­di­ga­re brå­ket ti­di­ga­re un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen är oklart. Då greps en per­son och yt­ter­li­ga­re en fick fö­ras till sjuk­hus med vad som upp­gavs va­ra lind­ri­ga­re skärska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.