Nordkorea: Lyc­kad upp­skjut­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KON­FLIKT. Nordkorea be­kräf­tar en ”lyc­kad” upp­skjut­ning av en medel­di­stans­ro­bot i hel­gen. Det är förs­ta gång­en lan­det an­vänt fast bräns­le i ett så­dant test. Dik­ta­torn Kim Jong-un var själv med och över­va­ka­de när ro­bo­ten av­fy­ra­des, en­ligt lan­dets stat­li­ga ny­hets­by­rå KCNA. Det rör sig om en ny typ av medel­di­stans­ro­bot vid namn Puk­guk­song-2, och kal­las ”ett lyc­kat stra­te­giskt va­pen”.

En­ligt Syd­ko­rea flög ro­bo­ten 50 mil och av­fy­ra­des från Pukchang i när­he­ten av hu­vud­sta­den Pyon­gy­ang. (TT)

FO­TO: KRT/AP VI­DEO

På bil­der från den nord­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån ses Kim Jong-un över­va­ka den se­nas­te upp­skjut­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.