Kung­lig plan­ta i in­do­ne­sisk jord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDONESIEN. Kung­a­pa­ret har in­lett sitt tre da­gar långa stats­be­sök i Indonesien. Pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do tog emot fram­för pre­si­dent­pa­lat­set i Bo­gor ut­an­för Jakar­ta till­sam­mans med hust­run Iri­na.

För­u­tom kung Carl Gustaf och drott­ning Sil­via finns in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) med på re­san som re­pre­sen­tant för re­ge­ring­en. Även Bu­si­ness Swe­den del­tar med 35 svens­ka fö­re­tags­le­da­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.