Ett hårt liv för In­di­ens fat­ti­ga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■En kvin­na i den in­dis­ka stor­sta­den Bom­bay (med drygt 18 mil­jo­ner in­vå­na­re) vag­gar sitt barn sam­ti­digt som hon ren­gör en ga­tubrunn. Upp­åt 800 mil­jo­ner in­di­er le­ver i fat­tig­dom och många av dem flyt­tar in till stä­der­na i hopp om att hit­ta för­sörj­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.