Jag av­går in­te. Av­sätt mig om ni vill.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Bra­si­li­ens pre­si­dent MICHEL TEMER, allt­mer in­dra­gen i en väx­an­de kor­rup­tions­storm. ”Om jag av­går vo­re det ett er­kän­nan­de av skuld”, fort­sät­ter Temer i en in­ter­vju med tid­ning­en Fol­ha de São Pau­lo. (TT-AFP)

FO­TO: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.