Bomb på sjuk­hus i Bang­kok

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■THAILAND. En bomb ex­plo­de­ra­de i går på sjuk­hu­set Ph­ra­mong­kut­klao i Bang­kok, med­de­lar thai­ländsk po­lis en­ligt ny­hets­by­rån Reuters. Över 20 per­so­ner upp­ges ha ska­dats.

– Det var en bomb. Vi har hit­tat de­lar som an­vän­des för att byg­ga ladd­ning­en, sä­ger po­lista­les­man­nen Kamt­horn Au­cha­ro­en.

Sjuk­hu­set i om­rå­det Rajt­he­vi har många mi­li­tä­ra pa­ti­en­ter, och smäl­len kom­mer på treårs­da­gen av mi­li­tärkup­pen 2014. Po­li­sen vet dock in­te vem som kan lig­ga ba­kom då­det. (Tt-reuters)

FO­TO: SAKCHAI LALIT/AP

Po­li­sens tek­ni­ker sam­lar be­vis ef­ter ex­plo­sio­nen vid sjuk­hu­set i Bang­kok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.