Buss kör­de ut­för stup

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEXIKO. Minst 17 män­ni­skor om­kom och 31 ska­da­des när en buss kör­de ut­för ett stup i del­sta­ten Chi­a­pas i söd­ra Mexiko, nä­ra grän­sen till Gu­a­te­ma­la, en­ligt po­li­sen. Olyc­kan in­träf­fa­de i sön­dags när med­lem­mar ur en kris­ten för­sam­ling var på väg till­ba­ka från en se­mester­re­sa till kust­sta­den Pi­ji­ji­a­pan.

Bus­sen stör­ta­de ner i en 90 me­ter djup ra­vin. Olyc­kan in­träf­fa­de på grund av ett fel i styr­sy­ste­met. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.