Fak­ta: Klätt­ring på Mount Eve­rest

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■För­sö­ken att nå Mount Eve­rests topp 8 848 me­ter över ha­vet in­led­des på 1920-ta­let när Ti­bet öpp­na­des för ut­län­ning­ar. En brit­tisk ex­pe­di­tion nåd­de minst 8 500 me­ter 1924. ■■På 1950-ta­let öpp­na­des även Nepal för ut­län­ning­ar och där­i­från nåd­de ny­zee­län­da­ren Ed­mund Hil­la­ry och ne­pa­le­sen Ten­zing Nor­gay som förs­ta män­ni­skor top­pen den 29 maj 1953. ■■Ja­pans­kan Jun­ko Ta­bei var den förs­ta kvin­na som nåd­de top­pen, den 16 maj 1975. Förs­ta svensk att be­sti­ga Mount Eve­rest var Mi­kael Reu­terswärd, den 11 maj 1990. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.