I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■IS­RA­EL. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump mö­ter pa­les­ti­ni­er­nas pre­si­dent Mahmud Ab­bas i Bet­le­hem.

■■EU. Kom­mis­sions­ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker, rådsord­fö­ran­den Do­nald Tusk och Na­tos ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jens Stol­ten­berg möts.

■■UT­RED­NING. Kon­su­ment­mi­nis­ter Per Bolund (MP) tar emot be­tän­kan­det ”Del­nings­e­ko­no­min på an­vän­dar­nas vill­kor”.

■■RÄT­TE­GÅNG. Arbogafallet, grovt be­drä­ge­ri och ur­kunds­för­falsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.