1912: Vad hän­de un­der Ol­gas fö­del­seår?

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Stock­holm ord­na­de de olym­pis­ka som­mar­spe­len, en triv­sam till­ställ­ning – där dock por­tu­gi­sen Fran­ci­sco Lá­za­ro dog av vär­me­slag un­der ma­ra­ton­lop­pet i 30 gra­ders vär­me.

* För­fat­ta­ren Au­gust Strind­berg av­led, någ­ra må­na­der in­nan dess hyl­lad på sin 63-års­dag av 10000 per­so­ner i fac­kel­tåg.

* Ti­ta­nic sjönk, mer än 1500 män­ni­skor drunk­na­de i At­lan­ten.

* Ett förslag om kvinn­lig röst­rätt i Sve­ri­ge stop­pa­des av riks­da­gens förs­ta kam­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.