DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, döm­des två fö­re det­ta an­ställ­da på Coca-co­la till långa fäng­el­se­straff för att ha för­sökt säl­ja det hem­li­ga re­cep­tet på den be­röm­da läs­ken till kon­kur­ren­ten Pep­si. 10,5 mil­jar­der upp­gavs de åta­la­de ha be­gärt för att le­ve­re­ra. Pep­si val­de dock att po­li­san­mä­la. * För 25 år se­dan, 1992, mör­da­des den ita­li­ens­ke un­der­sök­nings­do­ma­ren Gio­van­ni Fal­co­ne till­sam­mans med sin hust­ru Fran­ce­sca Mor­vil­lo (ock­så hon do­ma­re). Fal­co­ne ha­de fram­gångs­rikt be­käm­pat den si­ci­li­ans­ka maf­fi­an in­nan då­det, som väck­te ur­sin­ne i Ita­li­en och led­de till att kam­pen mot maf­fi­an in­ten­si­fi­e­ra­des än mer. * För 35 år se­dan, 1982, över­ras­ka­de Ös­ter i den svens­ka cup-fi­na­len på Råsun­da. Små­län­ning­ar­na led­de över IFK Gö­te­borg med 2-1 i pa­u­sen – skul­le de mån­ne lyc­kas klå Ue­fa-cup­vin­nar­na? Nej, det gjor­de de in­te. Blå­vitt tog hem se­gern med 3-2 och vi­sa­de att de var bäst även i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.