Jo­han Wahl­ström

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

65 år den 27 maj. Skå­de­spe­la­re, re­gis­sör och ko­mi­ker. På Gär­det i Stock­holm. Två vux­na barn, barn­barn, * * * *

sam­bo.

* Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Väl­digt dis­kret. Hög­ti­der har jag all­tid haft svårt för på nå­got kons­tigt sätt, bå­de ju­lar och mi­na födelsedagar.” * Om att fyl­la 65: ”Det är trå­kigt när man pra­tar om ål­dersno­jor. Folk som har job­bat länge in­om oli­ka yr­ken får ju en väl­dig er­fa­ren­het, och det är synd om den går till spil­lo. Jag har ald­rig haft nå­gon ål­ders­kris, jag är nog för barns­lig för det.” * På natt­duks­bor­det: ”Jag är fre­ak på Leif GW Pers­son. Men jag gil­lar böc­ker och lä­ser vad fa­sen som helst egent­li­gen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.