23 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och De­sirée

namns­dag. De­si­de­ria är la­tinskt och be­ty­der ”den öns­ka­de”. Nam­net kom hit i bör­jan av 1800ta­let, ef­tersom Karl XIV Jo­hans frans­ka fru och lan­dets bli­van­de drott­ning het­te så. Un­ge­fär 800 kvin­nor bär nam­net men ba­ra 36 kall­las så. De­sirée är en fransk för­kort­ning av De­si­de­ria och var det namn som Karl XIV Jo­hans drott­ning till­ta­la­des med. Om­kring 6 300 he­ter De­sirée, cir­ka 1500 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.