Tre Kro­nor hyl­la­des på Ser­gels Torg ef­ter Vm-gul­det.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - LASSE MANNHEIMER/TT

”Det är verk­li­gen en pojk­dröm som går i upp­fyl­lel­se. Jag är sjukt glad för egen del och väl­digt stolt för hans del” JOEL LUN­DQVIST

Tre Kro­nor

Tre Kro­nor hyl­la­des kung­ligt ef­ter Vm-tri­um­fen. På Ser­gels torg sjöng de allsång till­sam­mans med tu­sen­tals fans. – Det här är nå­got som man ald­rig trött­nar på, sä­ger lag­kap­te­nen Joel Lun­dqvist.

Trots eskort av svens­ka flyg­vap­net kom de näs­tan två tim­mar för­se­na­de från Köln, strax fö­re klockan 15 på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen, och åk­te ra­ka vägen in till cen­tra­la Stock­holm för att hyl­las ef­ter guld­d­ra­mat i Köln. Förs­ta an­hal­ten var Stock­holms slott där spe­lar­na häl­sa­de på prin­ses­san Victo­ria, prins Daniel, de­ras två barn och prins Carl Philip. Ettå­ri­ge prins Oscar ha­de da­gen till ära en svensk lands­lags­trö­ja på sig när he­la gäng­et po­se­ra­de för ett grupp­fo­to.

PÅ SER­GELS TORG möt­te se­dan stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) upp och väl­kom­na­de, med stöd från tu­sen­tals fans, hoc­key­lands­la­get.

– Det är klart att det här mås­te fi­ras. Det hand­lar om hjäl­tar som har ta­git Vm-guld, sä­ger Ste­fan Löfven till TT.

Se­dan kom de upp på sce­nen, en ef­ter en. Bland dem som fick störst ju­bel fanns in­te ovän­tat mål­vakts­hjäl­ten Hen­rik Lun­dqvist. Det här var hans förs­ta Vm-guld. Sam­ti­digt tog tvil­ling­bro­dern Joel sitt tred­je.

– Det har va­rit en spe­ci­ell tid, att få hänga med bror­san. Det var en se­kvens där på isen som har satt sig djupt i hjär­tat: när man stod där med bror­san och såg flag­gan gå upp. Det var ett min­ne som jag kom­mer att ha kvar res­ten av li­vet.

JOEL LUN­DQVIST, LAG­KAP­TEN i Vm­guld­la­get, de­lar käns­lan.

– Att få vin­na till­sam­mans, det är verk­li­gen en pojk­dröm som går i upp­fyl­lel­se. Jag är sjukt glad för egen del och väl­digt stolt för hans del, sä­ger Joel Lun­dqvist.

Bild: PON­TUS LUNDAHL/TT

GULD­HJÄL­TAR. Tre Kro­nors mål­vakt Hen­rik Lun­dqvist hö­jer Vm-buck­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.