Helsing­borg häng­er på BP

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Det såg in i det sista ut som att Helsing­borg skul­le tap­pa po­äng i su­pe­ret­tan­fot­bol­lens tät­strid. Men på tillägg­s­tid, i den 92:a mi­nu­ten, ord­na­de Mar­tin Chri­s­ten­sen se­gern bor­ta mot Ös­ter.

Det av­gö­ran­de 2–1-må­let in­ne­bär att Helsing­borg, som fort­fa­ran­de in­te har för­lo­rat den här sä­song­en, går för­bi Dalkurd upp till and­ra plats i ta­bel­len. Med 19 po­äng på nio mat­cher sak­nas tre upp till le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na.

Ös­ter lig­ger fy­ra på 14 po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.