De­ad­li­ne för Ryss­land: bör­jan av sep­tem­ber

Hallands Nyheter - - Sporten -

PARALYMPICS: Ryss­land ris­ke­rar att stäng­as ute från Paralympics i Py­e­ong­chang näs­ta år, en­ligt ett press­med­de­lan­de från In­ter­na­tio­nel­la pa­ra­lym­pis­ka kom­mit­tén IPK.

I tors­dags be­slu­ta­de IPK:S sty­ran­de or­gan att för­länga av­stäng­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.