FALKENBERGS VBK TOG GULD PÅ JSM

Hallands Nyheter - - Sporten -

Det glitt­ra­de äd­las­te me­daljvalö­ren för Falkenbergs VBK:S herr­ju­ni­o­rer ef­ter JSM i Sö­der­täl­je. La­get gick ige­nom tur­ne­ring­en ut­an att tap­pa ett set och vann fi­na­len mot Nor­sjö med 3–0 (25–18, 26–24, 25–17). ”Det blev li­te mat­ch­avgö­ran­de när vi vän­de 22–24 till 26–24 i and­ra set”, sa coachen Mar­tin Karls­son. Fi­na­lens Fv­bk:gi­gant var Daniel Gru­vaeus, som sva­ra­de för 30 po­äng. Guld­la­get be­stod av Al­bin Be­ce­vic, Al­bin Jo­hans­son, Alex­an­der Gustavs­son, Te­o­dor Nils­son, Alex­an­der Ot­tos­son, Er­ik Andersson, Zay­ed Ma­h­ra, Arash Ma­jid­za­deh, Daniel Gru­vaeus och Ed­vin Swärd. FV­BK fick med tre spe­la­re i All Star Team; pas­sa­ren Al­bin Be­ce­vic, spi­kern Daniel Gru­vaeus och hö­ger­spi­kern Alex­an­der Gustavs­son.

Bild: PER ELI­AS­SON

VOLLEYBOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.