Dra­ke slog re­kord på Bill­board-ga­lan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN BERGLUND/TT

Dra­ke stal bå­de sho­wen och Ade­les ti­di­ga­re re­kord och gick hem med sam­man­lagt 13 pri­ser från den år­li­ga Bill­board-ga­lan.

Ti­digt i mor­se svensk tid hölls Bill­board Mu­sic Awards i Las Ve­gas. Och gala­kväl­len till­hör­de Dra­ke.

Den ka­na­den­sis­ke hip­hop-stjär­nan slog Ade­les ti­di­ga­re re­kord på 12 pri­ser från 2012 års ga­la och han ploc­ka­de bland an­nat hem de tunga ka­te­go­ri­er­na årets ar­tist, årets al­bum och årets rap­pa­re, skri­ver Bill­board.

DRA­KE STOD OCK­SÅ för ett av kväl­lens mest upp­märk­sam­ma­de upp­trä­dan­den när han fram­för­de lå­ten Gy­al­ches­ter mitt i den be­röm­da Bel­la­gio-fon­tä­nen.

Han ver­kar dess­utom ha fix­at en dejt med en av ga­lans kon­fe­ren­ci­e­rer Va­nes­sa Hud­gens. Dra­ke flir­ta­de med Hud­gens i ett av si­na tack­tal och hon sva­ra­de se­na­re med att frå­ga stjär­nan om hon var bju­den till hans ef­ter­fest.

ARTISTEN CHER hyl­la­des bå­de un­der och ef­ter ga­lan. 71-åring­en hed­ra­des med pri­set Bill­board Icon Award och gjor­de ett om­ta­lat scen­fram­trä­dan­de med si­na Be­li­e­ve och If I could turn back ti­me.

An­nars gick kväl­lens kans­ke mest rung­an­de ap­plåd till sång­di­van Ce­li­ne Dion, som sjöng sin po­wer­bal­lad My he­art will go on 20 år ef­ter pre­miä­ren av fil­men Ti­ta­nic.

Bild: RI­CHARD SHOTWELL

PRISAD. Dra­ke gick hem med 13 pri­ser från Bill­board Mu­sic Awards i Las Ve­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.