Fak­ta:

Twin Pe­aks

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Se­ri­en sän­des ur­sprung­li­gen i två sä­song­er mel­lan 1990 och 1991. * I rol­ler­na fanns skå­de­spe­la­re som Ky­le Maclachlan, Mädchen Amick, She­ryl Lee och Ray Wi­se, som åter­vän­der i upp­föl­ja­ren. And­ra, som La­ra Flynn Boy­le, gör det in­te. De fy­ra förs­ta av­snit­ten av Twin Pe­aks åter­komst vi­sas i Sve­ri­ge från den 22 maj på HBO Nor­dic. Käl­la: Imdb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.