Ny Mam­ma mia-film har pre­miär näs­ta år

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Upp­föl­ja­ren till Mam­ma mia-fil­men från 2008 har fått ett pre­miär­da­tum. Mam­ma mia: He­re we go again går upp på bi­o­gra­fer­na i ju­li 2018, skri­ver Va­ri­e­ty.

Film­bo­la­get Uni­ver­sal av­slö­jar ock­så att upp­föl­ja­ren kom­mer att in­ne­hål­la en rad Ab­ba-lå­tar som in­te var med i den förs­ta fil­men, och att Ben­ny Andersson och Björn Ul­vaeus blir ex­e­ku­ti­va pro­du­cen­ter. För re­gi och ma­nus står Ol Par­ker, som ti­di­ga­re bland an­nat gjort Ho­tell Ma­ri­gold.

Den förs­ta fil­men ba­se­ras på mu­si­ka­len med sam­ma namn, som del­vis byg­ger på Ab­ba-lå­tar. Rol­lis­tan in­ne­höll stjär­nor som Me­ryl Streep, Aman­da Seyfri­ed, Pi­er­ce Brosnan, Co­lin Firth och Stel­lan Skars­gård. Det är där­e­mot in­te klart om de kom­mer att re­pri­se­ra si­na rol­ler i den nya fil­men. (TT)

Bild: SHIZUO KAMBAYASHI/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.