Jill John­son till Mix Me­ga­pol

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

RA­DIO: Artisten och Svt­per­son­lig­he­ten blir pro­gram­le­da­re på Mix Me­ga­pol, skri­ver ra­di­o­ka­na­len i ett press­med­de­lan­de.

Pro­gram­met he­ter Jill John­son på Mix Me­ga­pol och sänds på för­mid­da­gar var­je var­dag från och med 22 maj och ”fram till som­ma­ren”.

”Jag kom­mer att kläm­ma in nå­gon skön låt av mig själv i den per­fek­ta mix­en, men ock­så li­te fa­vo­ri­ter med and­ra ar­tis­ter”, sä­ger hon en­ligt press­med­de­lan­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.