En­dast en sitt­vagn var helt gift­fri

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Sex vux­na och sex barn har fått an­vän­da åt­ta sitt­vag­nar för att tes­ta dem i oli­ka si­tu­a­tio­ner i ett test i Råd & rön.

Över­lag får de höga be­tyg. Utö­ver det har vag­nar­na tes­tats för oöns­ka­de äm­nen, bland an­nat can­cer­fram­kal­lan­de och hor­mon­stö­ran­de, och en­dast en vagn var helt gift­fri; testvin­na­ren Bri­tax B-mo­tion 4 Plus.

Sämst i test blev Smart från Phil and Teds med oli­ka fynd i sitt­del och på hand­tag av oöns­ka­de äm­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.