Sko­lans mob­bof­fer tar re­vansch

Hallands Nyheter - - Tvguide -

En skolå­ter­träff när­mar sig, och två gam­la klass­kom­pi­sar från high school får kon­takt. Det vi­sar sig att den mob­ba­de kil­len har bli­vit en livs­far­lig Cia-agent, och klas­sens tuf­fing sit­ter på kon­tor. Den ene re­kry­te­ras av den and­re, och plöts­ligt mås­te det ud­da pa­ret till­sam­mans räd­da lan­det från ter­ro­ris­ter. Ke­vin Hart och Dway­ne John­son spe­lar hu­vud­rol­ler­na Cal­vin Joyner och Bob Sto­ne. Den ame­ri­kans­ka ac­tionko­me­din ha­de bi­opre­miär för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.