Rap­port från ett Ve­ne­zu­e­la i kris

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Ve­ne­zu­e­la är ett land i fritt fall och den se­nas­te ti­dens oro­lig­he­ter har krävt många män­ni­sko­liv. ”Kor­re­spon­den­ter­na” hand­lar om det eko­no­miskt vansköt­ta Ve­ne­zu­e­la i sä­song­ens sista pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.