Till­sä­gel­se led­de till fle­ra slag

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULL­BERG

Kvin­nan bad tre brå­kan­de per­so­ner att sän­ka si­na rös­ter – då fick hon fle­ra knyt­nävsslag i an­sik­tet.

Kvin­nan var på väg hem till sin kom­pis i de­cem­ber för­ra året – men hon hann ald­rig in ge­nom por­ten in­nan tu­mult upp­stod. Ut­an­för bygg­na­den stod tre per­so­ner som brå­ka­de och kvin­nan bad dem slu­ta och samt sän­ka si­na rös­ter. En av de in­blan­da­de i brå­ket, en 36-årig kvin­na, de­la­de då ut ett knyt­nävsslag i an­sik­tet på kvin­nan. Sla­get följ­des upp av fler slag – bå­de i an­sik­tet och mot rev­be­nen – och av­slu­ta­des med en re­jäl spark på lå­ret in­nan vitt­nen kun­de av­bry­ta.

36-åring­en, som nu åta­las för miss­han­del, ne­kar. I po­lis­för­hör sä­ger hon att kvin­nan kom fram och bör­ja­de skri­ka skälls­ord och att hon där­för knuf­fa­de bort kvin­nan. 36-åring­en sä­ger att hon kän­de sig ho­tad och att hon är sä­ker på att hon in­te rör­de kvin­nans an­sik­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.