Av­bru­tet in­brott

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

SKREA: En vil­la som hål­ler på att byg­gas i Skrea ut­sat­tes för stöld­för­sök nat­ten till fre­da­gen. Ett föns­ter har bru­tits upp med nå­gon form av bryt­verk­tyg. Men för­mod­li­gen har gär­nings­per­so­nen skrämts på flyk­ten av okänd an­led­ning. Ing­et ver­kar i al­la fall ha stu­lits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.