Li­te om: Andre­as Eriks­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 27 år.

* Upp­växt: Sol­len­tu­na ut­an­för Stock­holm.

* Bor: Var­berg.

* Fa­milj: Hust­run Sara Hjort som är kyr­ko­mu­si­ker i Var­berg.

* Yr­ke: Di­ri­gent.

* Utbildning: Mas­terex­a­men i or­kes­ter­di­ri­ge­ring vid Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan.

* Ak­tu­ell: En av tolv ut­tag­na från he­la värl­den som ska täv­la i ”10th Ar­tu­ro Tosca­ni­ni In­ter­na­tio­nal Con­ducting Com­pe­ti­tion 2017” i Par­ma i Ita­li­en. Förs­ta del­täv­ling­en är 29 maj- 1 ju­ni 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.