24 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Ivan och Van­ja namns­dag. Ivan är den rys­ka va­ri­an­ten av Jo­han­nes. Nam­net är ur­sprung­li­gen hebre­iskt och be­ty­der Her­ren är nå­dig. Det finns om­kring 12000 som bär nam­net, och un­ge­fär 4000 av dem kal­las så. Ett 80-tal per­so­ner he­ter Ivan i ef­ter­namn. Van­ja är van­li­gast som kvin­no­namn i Sve­ri­ge, men i ur­sprungs­lan­det Ryss­land är det en va­ri­ant av mans­nam­net Ivan. Ge­nom Ivan har det an­knyt­ning till Jo­han­nes och ur­sprung­et är där­för det­sam­ma som namns­dags­gran­nen. Om­kring 5 000 per­so­ner he­ter Van­ja och cir­ka 3000 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.