Oro­lig mage för­stör­de Du­mou­lins dag

Hallands Nyheter - - Sporten -

CY­KEL: Re­ge­ran­de mäs­ta­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li tog hem den 16:e etap­pen av cyk­lings­klas­si­kern Gi­ro d’ita­lia ef­ter en tve­kamp med span­jo­ren Mi­kel Lan­da. Sam­ti­digt ha­de to­tal­le­da­ren Tom Du­mou­lin, Ne­der­län­der­na, en tuff dag. En då­lig mage gjor­de att han tving­a­des till ett opla­ne­rat to­a­lett­stopp och det var på vip­pen att he­la hans för­språng på mer än två och en halv mi­nut för­svann.

Du­mou­lin be­hål­ler än­då den ro­sa ledar­trö­jan, men är nu ba­ra 31 se­kun­der fö­re colom­bi­a­nen Nai­ro Qu­in­ta­na och en dryg mi­nut fö­re Ni­ba­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.