Åtal för at­tac­ken mot Jor­dan Lars­son

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Hu­li­ganstorm­ning­en på Olym­pia i hös­tas får rätts­ligt ef­ter­spel.

En 18-årig man åta­las för för­sök till miss­han­del av den då­va­ran­de Helsing­borgs­spe­la­ren Jor­dan Lars­son, skri­ver Af­ton­bla­det. Dess­utom åta­las fy­ra and­ra män för att ”ge­men­samt och i sam­för­stånd” ofre­dat Lars­son ge­nom knuf­far och för­sök att sli­ta av spe­la­ren trö­jan.

Ef­ter Helsing­borgs kval­match till all­svens­kan mot Halm­stad, tog sig ett an­tal Helsing­borgs­sup­port­rar in på pla­nen och gav sig på Jor­dan Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.