Alex­an­ders­sons kon­kur­rent gra­vid

Hallands Nyheter - - Sporten -

ORIENTERING: I hös­tas tam­pa­des de om världs­cup­ti­teln i orientering. Och för en må­nad se­dan slog världs­et­tan To­ve Alex­an­ders­son schwei­zis­kan Ju­dith Wy­der på sista sträc­kan i kam­pen om Ti­o­mi­la-gul­det.

Men nu blir det ing­en mer kamp i år mel­lan värl­dens två bäs­ta ori­en­te­ra­re.

Wy­der är gra­vid och stäl­ler in res­ten av sä­song­en.

28-åring­en sä­ger till det schwei­zis­ka ori­en­te­rings­för­bun­dets webb­plats att hon in­te vet om det blir nå­gon come­back på elit­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.